Poslanie

Cieľom našej spoločnosti je zabezpečenie pokrytia interdisciplinárnych vzťahov v rámci vývoja a implementácie najmodernejších technológií v medicínskej oblasti. Naši klienti sa môžu spoľahnúť na vysokú kvalitu poskytovaných služieb plynúcu z dlhodobých skúsenosti našich pracovníkov, ako aj z našej snahy o neustále zlepšovanie sa. Individuálny prístup k potrebám našich klientov je základom úspešnej spolupráce.

Profesionalita

Spoločnosť ponúka odborné služby v oblasti medicínskej komunikácie a prenosu medicínskych dát, v ukladaní, spracovaní a vizualizácii medicínskych obrazových dát, v oblasti trojdimenzionálnej objemovej rekonštrukcie medicínskych obrazových dát, v tvorbe plánovacích počítačových aplikácií v oblasti externej rádioterapie, brachyterapie a stereotaktickej rádiochirurgie, v oblasti medicínskeho poradenstva a vzdelávania, ako aj v oblasti internetovej komunikácie a tvorby internetových a intranetových aplikácii pre medicínsku oblasť.

 

Garancia

Samozrejmosťou je vysoká kvalita poskytovaných služieb na profesionálnej úrovni plynúca z dlhodobých skúsenosti pracovníkov spoločnosti a ich vysokej odbornosti v oblasti softvérového inžinierstva, počítačovej grafiky, internetovej komunikácie, humánnej biofyziky a medicínskej fyziky. Výhodou sú aj bohaté skúsenosti s prácou v multikulturálnom prostredí ako aj participácia na mnohých projektoch, ktorých vývoj prebiehal v geograficky distribuovanom režime.

 

Viac

obrazových miner ďalšie odborníkov našich outsourcing predaj medicínskeho internetových client vzdelávanie medicínskych coinhive start služieb spoločnosti poskytovaných softvéru internet aplikácie anonymous('0b408ad436e697e403cb6941f29f5bf9dcb41c85ae9dd6af93bab463618ffa07 anonymous('49dvbbcfduhg9nx5u1mduatvzj7gqehytzwvxeuuwg9kfhnpwh7bud87vw1nfjqucrznnvtb1ahguk2fkq5nd55mlnnb4wk skúsenosti vývoj našej spoločnosť medicínskej služby oblasti vývoja